“Əmirxeyirdə bir evin tüstüsü o biri evin tüstüsünə qarışırdı” – VİDEO

“Əmirxeyirdə bir evin tüstüsü o biri evin tüstüsünə qarışırdı” – VİDEO

Reyhan Göyüşova Mehralı qızı: