Elə bu saat gəlirəm …

Elə bu saat gəlirəm …

Elə bu saat gəlirəm

(şeir)

Bu saat gəlirəm

Oktyabrın əvvəlində gələcəkdim

Bağışla bir az gecikirəm

Bir az əlimdə ömür var

Bir az da qəm…

Mən gələnəcən mənimlə olduğun yerlərə get

Xüsusən dəniz qırağına

Balıqçıdan soruş, sən məni Qəşəmlə görməmisən ki?

Desə hə

Onda mən sabaha gəlirəm

Məni bizə çay verən qadının yadına sal

De, bir kök kişi,

Saçı dağınıq

Yorğun, parıltısız dişi

Düymə gözlü

Adı Qəşəm

Orda, bir vaxtlar

Pəncərənin qabağında

Mənimlə əyləşən görməmisən ki?

Desə görmüşəm

Onda bu gün gəlirəm

Ayağın altında nazlanan toza

Quşların ağzından tökülən səsə

Və yaxud gizləndiyimiz adamlara

Sual versən

Mən onunla bu küçədə addımlayırdım

Gördünüzmü?

Əgər xatırlasalar

Elə bu saat gəlirəm.

Qəşəm Nəcəfzadə