“Əmirxeyirin bütün yerləri yadımdadır” – VİDEO

“Əmirxeyirin bütün yerləri yadımdadır” – VİDEO

Əmirxeyir – müsahibə. Gülabatın Hacıyeva Şura qızı: