Ev sahibləri

Murtuz Mahmudov Ağaməmməd oğlu

Paşa Mahmudov Yolçu oğlu

Ağaməmməd Mahmudov Haxverdi oğlu

Oruc Mahmudov Haxverdi oğlu

Valeh Ləzimov Xalıl oğlu

İmran Nağıyev Haxverdi oğlu

Elman Nağıyev İmran oğlu

Məhəmməd Xəlilov Ləzim oğlu

Cəlil Qurbanov Şahqulu oğlu

Sərvəz İsmayılov İsmayıl oğlu

Səlim Süleymanov Baxşəli oğlu

Hüseyn Əkbərov Əsgər oğlu

Sübhan Namazov Yosma oğlu

Səməd Qurbanov Məhərrəm oğlu

Hüseyn Qurbanov Pirqulu oğlu

Məmməd Qurbanov Alı oğlu

Süleyman Əliyev Alməmməd oğlu

Hafiz Hətəmov Şəmil oğlu

Vəli Hətəmov Şəmil oölu

Ləzim Xəlilov Məhəmməd oğlu

Sarı İsmayılov Cəbrayıl oğlu

İsfahan Yusifov İsmayıl oğlu

Novruz Mahmudov Ağaməmməd oğlu

Aydın İsmayılov Allahyar oğlu

Fürudin Nağıyev İmran oğlu

Məcid Ağayev Qulu oğlu

Əhməd Əfənov Məhəmməd oğlu

Məmməd İsgəndərov Sayad oğlu

İsmayıl Yusifov İsgəndər oğlu

Həmid İsgəndərov Sayad oğlu

Qəmbər İsgəndərov Sayad oğlu

Bəkir Namazov Yusif oğlu

Nağı Şahquliyev Xalıl oğlu

Qurban Qurbanov Məhərrəm oğlu

Xıdır Şahquliyev Xalıl oğlu

Əmirxan Mirzəyev Mirzə oğlu

Qeybullah Mansurov Yusif oğlu

Əsəd Qurbanov Məhərrəm oğlu

İdris Hümbətov Nəbi oğlu

Veysəl Hətəmov Şəmil oğlu

Kamıl Hətəmov Şəmil oğlu

Camal Hətəmov Şəmil oğlu

Cəlal Hətəmov Şəmil oğlu

Paylaşın:
Share