Ev sahibləri

 1. Cahandar Cahandarov Şəmistan oğlu
 2. Cəlal Tağıyev Niftalı oğlu
 3. Gədəbəy Nəbiyev Nəbi oğlu
 4. Əsgər Məlikov Şəfi oğlu
 5. Oruc Məlikov Şəfi oğlu
 6. Əli Məmmədov Şəkər oğlu
 7. Hacımusa İsayev Allahyar oğlu
 8. Hacıvəli İsayev Allahyar oğlu
 9. Kazım İsayev Allahyar oğlu
 10. Alı Məmmədov Nəbi oğlu
 11. Novruz Məlikov Qarakişi oğlu
 12. Qulu Məmişov Ağakişi oğlu
 13. Əsvər Məlikov Şəfi oğlu
 14. Hacı Məmmədov Alışqa oğlu
 15. Ənvər Məsimov Şükür oğlu
 16. Bəhmən Mansurov Nəsir oğlu
 17. Əkbər Mansurov Nəsir oğlu
 18. Azad Məsimov Şükür oğlu
 19. Vəli Vəliyev Qara oğlu
 20. Məhəmməd Qocayev Pənah oğlu
 21. Qara Qocayev Pənah oğlu
 22. Mustafa Nəsibov Əmiraslan oğlu
 23. İbrahim Qurbanov Süleyman oğlu
 24. Söhrab Nəsibov Sayad oğlu
 25. Alməhəmməd Məmmədov İsmayıl oğlu
 26. Sərəf Məmmədov İsmayıl oğlu
 27. Murtuz Məmmədov Əhmədalı oğlu
 28. Çoban Məmmədov Hüseyn oğlu
 29. Hüseyn Məmmədov Alver oğlu
 30. Həsən Məmmədov Alver oğlu
 31. Haqverdi Alverov Həsən oğlu
 32. Xalıqverdi Məmmədov Həsən oğlu
 33. Ağalar Vəliyev Hacıalı oğlu
 34. Alışan Məmmədov Hüseyn oğlu
 35. Quzuçu Məmmədov Hüseyn oğlu
 36. Abduləli Qurbanov Süleyman oğlu
 37. İsmixan Qocayev Atakişi oğlu
 38. Məmməd Məmmədov Cəlil oğlu
 39. Tahir Qocayev Atakişi oğlu
 40. Mansır Qocayev Ağakişi oğlu
 41. Qoca Qocayev Şamil oğlu
 42. Səmirxan Qocayev Ağakişi oğlu
 43. Xələt Qocayev Balakişi oğlu
 44. Məmmədalı Məmmədov Alışqa oğlu
 45. Bəhram Mansurov Nəsir oğlu
 46. Müsəllim Qocayev Qoca oğlu
 47. Qonsur Qocayev Ağakişi oğlu
 48. Cıvıx Məsimov Şükür oğlu
 49. Səməd Nəsibov Nuru oğlu
 50. Paşa Məhərrəmov
 51. Əhməd İsayev Yadigar oğlu
 52. Qurban Allahyarov Yadigar oğlu
 53. Oruc Məmmədov
 54. Müslüm Qocayev Qoca oğlu
 55. Bolşevik Vəliyev Aşıralı oğlu
 56. Bayram Məmmədov Cəlil oğlu
 57. Əmirxan Qocayev Ağakişi oğlu
 58. Məhəmməd Hacıyev Məstan oğlu
 59. Rəşid Nəsibov Həmid oğlu
 60. Əşrəf Nəsibov Cəlil oğlu
 61. Novruz Məmmədov Cəlil oğlu
 62. Şəmən Qocayev Pənah oğlu
Paylaşın:
Share