Görkəmli şəxsiyyətləri

1.Asif Ata

Asif Ata (İnam Ata) 1935-ci il sentyabrın 25-də Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək (Krasnoselsk) rayonunun Çaykənd kəndində, müəllim ailəsində anadan olub. Əslən Qaraqoyunlu soyundandır. Babaları ruhanı olmuşlar. İlk təhsilini doğulduğu kənddə almış, orta təhsilini Gəncə şəhərində davam etdirmiş, 1951-ci ildə Ağstafa şəhərində başa vurmuşdur.

Mətbuatda ilk dəfə 1952-ci ildə “Azərbaycan pioneri” jurnalında dərc olunan “Məktəb xatirələri” şeiri ilə çıxış etmişdir. 1952-1957-ci illərdə Moskvadakı M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda oxuyub. Təhsil illərində müstəqil olaraq dünya tarixini, ədəbiyyatını, fəlsəfəsini, dinlərini, musiqisini, incəsənət tarixini – bir sözlə, özünəcən insanlığın yaradıb ortaya qoyduğu bütün dəyərli bilikləri mənimsəyib.

M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda, Dillər Universitetində, Bakı Musiqi Akademiyasında, Bakı Dövlət Universitetində Qərb ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi fənlərindən mühazirələr oxuyub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində işləmişdir (1969-1975).

1975-ci ildə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetində “Etik və Estetik Tərbiyə Klubu”nu yaradıb və iki ildən artıq fəaliyyət göstərən klubun toplantılarında minlərlə insana Azərbaycan və onun mahiyyəti, ruhani dəyərləri, oçağkı və gələcək taleyi ilə bağlı uca sözlər deyib. Klub tez bir zamanda Azərbaycanın hər yerində səs-soraq salıb, onun toplantılarına bölgələrdən də qatılanlar çoxalıb. Bundan qorxan universitet rəhbərliyi klubun fəaliyyətini yasaqlayır. Ata məcbur olub toplantılarını “Bilik” cəmiyyətində davam etdirir.

1978-ci ilin noyabrından klub Ocağa çevrilir, onun sədri Asif Əfəndiyev isə ardıcılları tərəfindən Asif Ata adlanır. Ocaq tarixi isə 1979-cu il mart ayının 1-dən hesablanır. 1982-ci ildə İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağı dəhşətli basqılara uğrayır və qapadılır. Ata özü işdən və məcburən üzv olduğu Kommunist Partiyasından çıxarılır, ailəsi dağıdılır, yörəsindəkilərin çoxu pərən salınır. Həmin ildən başlayaraq Ocaq bir neçə il gizli fəaliyyət göstərir.

İnam Ata ən dəhşətli təqib illərində kitablarını yazır, yaratdığı Mütləqə İnam Dünyabaxışını sistemləşdirir, xalq içərisində olur, saysız görüşlər keçirirdi. Onun yalnız dünyabaxışını əhatə edən əsərləri 44 kitabdan ibarətdir ki, Mütləqə İnam Ocağı indi onu “On Kutsal Bitiq”də bir araya gətirib.

Asif Atanın yaratdığı Mütləqə İnam Dünyabaxışının ideyalarını gerçəkləşdirən ruhani qurum olan Ocaq 1979-cu ildən Yurdumuzda alovlanmaqdadır.

Asif Ata 1997-ci ildə aramızdan gedib. Sonevi Ağstafadadır.

Əsərləri

Müdriklik səlahiyyəti. Bakı. Azərnəşr, 1976, 192 səh.

İnam və şübhə. Bakı. Yazıçı, 1988, 172 səh.

Mütləqə inam. Bakı. Yazıçı, 1999, 300 səh.

Yol. Ata sözü. Bakı. Örnək, 1994, 87 səh.

Siyasətdən üstün. Bakı. Nərgiz, 1999, 26 səh.

Təməl. Bakı. Örnək, 1999, 43 səh.

Həqiqət azadlığı – Cəfəngiyyat əsarəti. Bakı. Örnək, 2000, 23 səh.

İnsanilik imkanı. Bakı. Örnək, 2000, 28 səh.

Mahiyyət. Bakı. Örnək, 2000, 23 səh.

Mütləqilik. Bakı. Örnək, 1999, 78 səh.

Bədiiyyat. Bakı. Adiloğlu, 2006, 52 səh

Uluyurd aqibəti – Bütöv Azərbaycan. Bakı. Adiloğlu, 2007, 295 səh.

Kutsal Öyrəti. Bakı. Adiloğlu, 2010, 112 səh.

On Kutsal Bitiq – I cild. Bakı. Qanun, 2010, 322 səh.

On Kutsal Bitiq – II cild. Bakı. Qanun, 2010, 182 səh.

On Kutsal Bitiq – III cild. Bakı. Qanun, 2011, 360 səh.

On Kutsal Bitiq – IV cild. Bakı. Qanun, 2012, 232 səh.

On Kutsal Bitiq – V cild. Bakı. Qanun, 2013, 472 səh.

On Kutsal Bitiq – VI cild. Bakı. Qanun, 2014, 128 səh.

“İnam və Şübhə” Bakı. Gənclik, 2014, 160 səh.

2.Bala Əfəndiyev

Bala Əfəndiyev 1893-cü ildə Gəncə quberniyasının Qazax qəzasının çəmbərək (indiki Krasnoselo) rayonunun Çaykənddə kəndində doğulub. O, dünyaya gəlməmiş atası İbrahim kişi dünyasını dəyişib. Əmisi molla Məhəmməd və atalığı Ənməd Hacı Əli oğlu Balanı elə öz kəndlərində molla məktəbinə göndərib. Ancaq balaca Balada elm və sənətə olan böyük həvəsi görüb, ona 1907-ci ildə təzə açılmış rus məktəbinin hazırlıq siniflərində təhsil almağı məsləhət görürlər. Bala Əfəndiyev həmin hazırlıq siniflərində təhsilini davam etdirir.

Ermənistanda və Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması uğrunda fəal mübariz hər iki respublikada çox yüksək vəzifələrdə çalışmış, sonralar bir çoxları kimi repressiyanın qurbanı olaraq sürgün edilmiş və 1938-ci ildə sürgündə dünyasını dəyişmiş məşhur partiya və dövlət xadimi Bala İbrahim oğlu Əfəndiyevin fəaliyyətinə həsr edilmiş kitablardan götürmək mümkün olmuşdur.

Qaraqoyunluların təkidi və tələbi ilə çaykənd orta məktəbinə Bala Əfəndiyevin adı verilmiş və məktəbin qarşısında onun büstü qoyulmuşdur.

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Bala Əfəndiyevin əmisi qızı və eyni zamanda həyat yoldaşı, 1906-cı ildə Çaykənddə anadan olmuş Fatma xanım da ilk təhsilini Çaykənddə almışdır.

Haqqında yazılanlar

Bala Əfəndiyev haqda T.Miralayev 1972-ci ildə “Ayastan” nəşriyyatı tərəfindən İrəvanda nəşr etdirdiyi “Bala Əfəndiyev” adlı bioqrafik oçerki daha tutarlıdır.

Paylaşın:
Share