Kəndin ən yaşlı insanları

Avıl Əliyev Əkbər oğlu

Abbas Səmədov Abbas oğlu

Yemişan Əhmədova Balaəfəndi qızı

Paylaşın:
Share