Kəndin müəllimləri

Şəmşəd Əliyev Sarı oğlu – ibtidai sinif

Reys Məmmədov Niftalı oğlu – ibtidai sinif

Avıl Əliyev Əkbər oğlu – tarix

Roza Əfəndiyeva Nəsib qızı – dil və ədəbiyyat

Əmirxan Mirzəyev Mirzə oğlu – riyaziyyat

Reyhan Göyüşova Mehralı qızı – kimya

Əsəd Qələndərov Məmməd oğlu – riyaziyyat

Hidayət Şükürov Allahverdi oğlu – riyaziyyat

Məşədi Əliyev  Sarı oğlu – ibtidai sinif

Rza Rzayev Səməd oğlu – biologiya

Fatmanizə (Atlas) Qurbanova Məhərrəm qızı – ibtidai

Əsəd Abdullayev Məhəmməd oğlu – riyaziyyat

Tanrıverdi Abdullayev Məhəmməd oğlu – fizika

İsmayıl Əliyev Mikayıl oğlu – kimya-biologiya

Kərim Mahmudov Şamil oğlu – rus dili

İbrahim Süleymanov Baxşəli oğlu – coğrafiya

Əhməd Əhmədov Balaəfəndi oğlu – bədən tərbiyyəsi

Bayram Namazov Mustafa oğlu – ədəbiyyat

Bayram Əliyev Abbas oğlu – ibtidai sinif

Zemfira Həsənova Məhəmməd qızı – dil və ədəbiyyat

Sveta Allahverdiyeva Fərrux qızı – dil və ədəbiyyat

Məhəmməd Əliyev Məşədi oğlu – riyaziyyat

Şəfa Abdullayeva Tanrıverdi qızı – ibtidai sinif

Mahirə Əliyeva Avıl qızı – fizika

Akasiya (Pullu) Əhmədova Balaəfəndi qızı – əmək təlimi

Razim Əfənov Əhməd oğlu – riyaziyyat

Məlik Qurbanov Xıdır oğlu – riyaziyyat

Rəna Ağamalıyeva Nəcəf qızı – ibtidai sinif

Şakir Məmmədov (Qazaxlı) – alman dili

Paylaşın:
Share