LƏTİFƏLƏR

  1. Axverdi qardaşı Qurbanı İrəvan şəhərinə yola salmaq üçün səhər tezdən Bəşir kişidən 30 manat borca pul alır. Yarım saatdan sonra Bəşir kişinin singiti tutmur və mal damının üstünə çıxıb Axverdinin haraylayır: “Axverdi, o amanatı gətir yerinə qoy”. Bunu eşidən Axverdi cavab verir: “O amanat heç gedib İrəvana çatmayıb”.